0:00
/
0:00
-->
320 kbps

Bài hát Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì Beat - Dương Edward

270,869

Lời bài hát: Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì Beat

Ca sĩ: Dương Edward


Nói một lời thôi
Người ơi
Người có nghe không
Nói một lời thôi
Người ơi
Người có nghe không
Người ơi người nói đi
Em đừng như thế
Trả lời anh đi người ơi
Người có nghe không
Trả lời anh đi người ơi
Người có nghe không
Người ơi người biết chăng
Tim anh nhói đau
Nhói đau thì đã sao
Cũng qua như giấc mơ
đau chỉ một lần
Mà mất em đến mãi mãi
Hứa một lần nữa
Cố hứa một lần nữa
Hứa cho em nghe
Lời anh hứa
Giờ thì anh hứa để làm gì
đã không còn lại gì
Hứa để trọn đời
Vẫn yêu em
Vẫn yêu em thì sao
Cũng đã quá muộn màng
đã không còn như
Ngày xưa ấy
Giờ thì anh hứa để làm gì
đã không còn lại gì
Hứa để trọn đời
Vẫn hy vọng
Vẫn tin một ngày mai
Người sẽ quay về với anh
Về bên anh
Như những ngày xưa
Mình đã ở bên nhau
Nói một lời thôi
Người ơi
Người có nghe không
Nói một lời thôi
Người ơi
Người có nghe không
Người ơi người nói đi
Em đừng như thế
Trả lời anh đi người ơi
Người có nghe không
Trả lời anh đi người ơi
Người có nghe không
Người ơi người biết chăng
Tim anh nhói đau
Nhói đau thì đã sao
Cũng qua như giấc mơ
đau chỉ một lần
Mà mất nhau đến mãi mãi
Hứa một lần nữa
Cố hứa một lần nữa
Hứa đi cho em nghe
Lời anh hứa
Giờ thì anh hứa để làm gì
đã không còn lại gì
Hứa để trọn đời
Vẫn yêu em
Vẫn yêu em thì sao
Cũng đã quá muộn màng
đã không còn như
Ngày xưa ấy
Giờ thì anh hứa để làm gì
đã không còn lại gì
Hứa để trọn đời
Vẫn hy vọng
Vẫn tin một ngày mai
Người sẽ quay về với anh
Về bên anh
Như những ngày xưa
Mình đã ở bên nhau
Giờ thì anh hứa để làm gì
đã không còn lại gì
Hứa để trọn đời
Vẫn yêu em
Vẫn yêu em thì sao
Cũng đã quá muộn màng
đã không còn như
Ngày xưa ấy
Giờ thì anh hứa để làm gì
đã không còn lại gì
Hứa để trọn đời
Vẫn hy vọng
Vẫn tin một ngày mai
Người sẽ quay về với anh
Về bên anh
Như những ngày xưa
Mình đã ở bên nhau
Giờ mà anh hứa
Cũng đã quá xa
Em đã bước đi
Không về đâu anh
Em đừng xa anh
Quay về đi người hỡi
Làm lại từ đầu
đi hỡi người
Giờ thì anh hứa để làm gì
đã không còn lại gì
Hứa để trọn đời
Vẫn hy vọng
Tin một ngày mai
Người sẽ quay về với anh
Về bên anh
Như những ngày xưa
Mình đã ở bên nhau
Xem toàn bộ