0:00
/
0:00
-->
320 kbps

Bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại - Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Lam Anh, Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

49,995

Lời bài hát: Và Con Tim Đã Vui Trở Lại

Ca sĩ: Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Lam Anh, Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo


Bài hát: Và Con Tim Đã Vui Trở Lại - Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Lam Anh, Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Tìm một con đường
Tìm một lối đi
Ngày qua ngày
Đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin sống không ngày mai
Sống ***... không ai cần ai
Cứ vui... cho trọn hôm nay

Rồi cuộc vui tàn,
mọi nguời buớc đi
Một mình tôi về,
nhiều lần ướt mi
Chợt tình yêu đến
trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi
tâm hồn thành một nguời mới

Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng đuợc ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi
riêng người mà thôi

Và bây giờ ...
ngày buồn đã qua
Nhiều lỗi lầm
cũng được thứ tha
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới

Dẫu như tôi phải đi qua
vực sâu u tối
Tôi sẽ không sợ hãi gì
vì Người ở gần bên tôi mãi

Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về Người
Cho tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về Người
Cho tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi
Xem toàn bộ