Nội dung bị đóng theo yêu cầu của đơn vị chủ sở hữu bản quyền!

Bài hát Giả Vờ - Ngọt

176,423

Lời bài hát: Giả Vờ

Ca sĩ: Ngọt


Thì bây giờ
Cứ coi như mình đã thân nhau rồi đi
Hãy cho tôi tiện nói những câu bất kì
Nếu em không ngại những lượt lời vô ý
Nếu em không ngại những câu chân thành
Tôi chỉ muốn đề phòng
Khi em
Vô tâm
Lạc mất
Thời gian
Để thương
Để yêu
Lúc em
Rất cần
Thì cứ coi như là mình sẽ không gặp nhau lần nữa
Những phút giây im lặng có như bây giờ?
Cứ coi như số phận sẽ không gặp may lần nữa
Có khi em mong ước cái gì để nhớ
Thôi coi như là mình sẽ không gặp nhau lần nữa
Những thứ em sẽ làm với tôi là gì?
Cứ coi như hạnh phúc không cười với ta lần nữa
Có khi em vẫn tiếc khi em để ý

Thì cứ coi như trời đã qua đêm rồi đi
Xích lại gần hàng xóm muốn ta thầm thì
Nếu em không ngại những lượt lời vô lý
Hãy cho tôi giải thích qua cung đàn

Ý chung là giờ
Cô đơn
Khi em
Không nghĩ
Rằng tôi
Để tâm
Chỉ vì
Thấy tôi
Bất cần
Thì cứ coi như là mình sẽ không gặp nhau lần nữa
Những phút giây im lặng có như bây giờ?
Cứ coi như số phận sẽ không gặp may lần nữa
Có khi em mong ước cái gì để nhớ
Thôi coi như là mình sẽ không gặp nhau lần nữa
Những thứ em sẽ làm với tôi là gì?
Cứ coi như hạnh phúc không cười với ta lần nữa
Có khi em vẫn tiếc khi em để ý

Xem toàn bộ