0:00
/
0:00
-->
320 kbps

Bài hát Mệt Mỏi - Nguyễn Đình Chương

287,159

Lời bài hát: Mệt Mỏi

Ca sĩ: Nguyễn Đình Chương


Cuộc sống không như hằng mong
Màu đen thấy đau màu hồng
Mọi thứ bây giờ như chống lại mình
Khi khó khăn vây kín ta
Tự hỏi buông xuôi được không
Mạnh mẽ cũng để làm gì
Giọt nước mắt này
Vì ta buồn thôi
Sẽ giữ riêng cho chính mình
Nhiều khi buồn lắm
Ai thấu cho nỗi niềm
Sợ khi nói ra
Chỉ mua vui người khác
Cả trong tâm tư
Như đang muốn vỡ tan
Vì bao điều xảy ra
Cuộc sống tình yêu
Thật ra đã quá
Mệt mỏi với những gì
Lòng ta muốn buông
Có buông ra được đâu
Đời không như mơ
Mai sau có ra sao
Sóng gió kia thế nào
Thì ta cũng vượt qua
Cuộc sống không như hằng mong
Màu đen thấy đau màu hồng
Mọi thứ bây giờ như chống lại mình
Khi khó khăn vây kín ta
Tự hỏi buông xuôi được không
Mạnh mẽ cũng để làm gì
Giọt nước mắt này
Vì ta buồn thôi
Sẽ giữ riêng cho chính mình
Nhiều khi buồn lắm
Ai thấu cho nỗi niềm
Sợ khi nói ra
Chỉ mua vui người khác
Cả trong tâm tư
Như đang muốn vỡ tan
Vì bao điều xảy ra
Cuộc sống tình yêu
Thật ra đã quá
Mệt mỏi với những gì
Lòng ta muốn buông
Có buông ra được đâu
Đời không như mơ
Mai sau có ra sao
Sóng gió kia thế nào
Thì ta cũng vượt qua
Nhiều khi buồn lắm
Ai thấu cho nỗi niềm
Sợ khi nói ra
Chỉ mua vui người khác
Cả trong tâm tư
Như đang muốn vỡ tan
Vì bao điều xảy ra
Cuộc sống tình yêu
Thật ra đã quá
Mệt mỏi với những gì
Lòng ta muốn buông
Có buông ra được đâu
Đời không như mơ
Mai sau có ra sao
Sóng gió kia thế nào
Thì ta cũng vượt qua
Đời không như mơ
Mai sau có ra sao
Sóng gió kia thế nào
Thì ta cũng vượt qua
Xem toàn bộ