0:00
/
0:00
-->
320 kbps

Bài hát Hoa Quỳnh Sớm Nở Tối Tàn Mưa Kịp Thời / 昙花一现雨及时 (Tam Thiên Nha Sát Ost) Beat - Châu Thâm (Zhou Shen)

55,306

Lời bài hát: Hoa Quỳnh Sớm Nở Tối Tàn Mưa Kịp Thời / 昙花一现雨及时 (Tam Thiên Nha Sát Ost) Beat

Ca sĩ: Châu Thâm (Zhou Shen)


Yīzuò chéng yī zhǎn dēng qiánchéngle xiāngsī
Míng míng zhī zhōng mèng nǐ gòng zhù sānqiān chǐ
Fēnfēn xì yǔ chí bǐ'ànhuā yǒu shǐ
Làngjìle shéi fāguò de shì

Wǒ huì zhuīsuí nǐ zhídào jīnshēng jīnshì
Kàn kàn fánhuá sì jǐn hé nǐ de yàngzi
Bàn nǐ lù jǐ chī dàn què lìshǐ
Nǎpà zhuì tiānyá zhǐchǐ

Cóng yī xiāngyù yī kāishǐ tí jí de měi gè zì
Dōu shì zhí shǒu bùlí de yàngzi
Cóng jīn wǎng hòu nǐ què zǒng huì shān shān lái chí
Fēiwǔzhe zhuǎnshùn jí shì

Tánhuāyīxiàn yǔ jíshí yòu shèngkāi de zǐ
Xuànlànle céngjīng huà zuò shī
Jǐ bài chéng niàn tiān ēncì dú xiāngyī shēngsǐ
Rèn yóu guāngyīn bái fà sī

Yīzuò chéng yī zhǎn dēng qiánchéngle xiāngsī
Míng míng zhī zhōng mèng nǐ gòng zhù sānqiān chǐ
Fēnfēn xì yǔ chí bǐ'ànhuā yǒu shǐ
Làngjìle shéi fāguò de shì

Wǒ huì zhuīsuí nǐ zhídào jīnshēng jīnshì
Kàn kàn fánhuá sì jǐn hé nǐ de yàngzi
Bàn nǐ lù jǐ chī dàn què lìshǐ
Nǎpà zhuì tiānyá zhǐchǐ

Cóng yī xiāngyù yī kāishǐ tí jí de měi gè zì
Dōu shì zhí shǒu bùlí de yàngzi
Cóng jīn wǎng hòu nǐ què zǒng huì shān shān lái chí
Fēiwǔzhe zhuǎnshùn jí shì

Tánhuāyīxiàn yǔ jíshí yòu shèngkāi de zǐ
Xuànlànle céngjīng huà zuò shī
Jǐ bài chéng niàn tiān ēncì dú xiāngyī shēngsǐ
Rèn yóu guāngyīn bái fà sī
Juànyǒng yuàn shēng lián lǐzhī
Xem toàn bộ

PlayList Liên Quan

Dư Vị / 回味

Châu Thâm (Zhou Shen)

Một Đóa Kim Hoa / 一朵金花

Mạc Văn Úy (Karen Mok)

Precious Moments / 不及雨

Trương Bích Thần (Zhang Bi Chen)

VIDEO LIÊN QUAN

BÀI HÁT LIÊN QUAN