0:00
/
0:00
-->
320 kbps

Bài hát Vào Chùa (Dân Ca) - Thúy Hường (NSƯT)

298,272

Lời bài hát: Vào Chùa (Dân Ca)

Ca sĩ: Thúy Hường (NSƯT)


Bài hát: Vào Chùa
Ca sĩ: Thúy Hường
Vào chùa, chùa gõ cửa í i
Cửa chùa ra í ơ em vào
Đôi người đàn, đôi em lý
Lý em hát, bớ giọng tính
Bớ lính tình tinh
Tính a giọng tình
Tình tình rằng i tính tinh ơi
Ơ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa, chùa mượn chiếu í i
Chiếu chùa ra í ơ em ngồi
Đôi người đàn, đôi em lý
Lý em hát, bớ giọng tính
Bớ lính tình tinh
Tính a giọng tình
Tình tình rằng i tính tinh ơi
Ơ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa, chùa mượn ấm í í
Ấm chùa ra í em pha trà
Đôi người đàn, đôi em lý
Lý em hát, bớ giọng tính
Bớ lính tình tinh
Tính a giọng tình
Tình tình rằng i tính tinh ơi
Ơ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa tay em thắp í ơ
Thắp tuần hương í em lên đèn
Đôi người cầu, đôi em khấn
Khấn em vái, bớ giọng tính
Bớ lính tình tinh
Tính a giọng tình
Tình tình rằng i tính tinh ơi
Ơ cầu là em đi khẩn cầu
Xem toàn bộ