0:00
/
0:00
-->
320 kbps

Bài hát Vào Chùa (Dân Ca) - Thúy Hường (NSƯT)

298,272

Lời bài hát: Vào Chùa (Dân Ca)

Ca sĩ: Thúy Hường (NSƯT)


Bài hát: Vào Chùa
Ca sĩ: Thúy Hường
Vào chùa, chùa gõ cửa í i
Cửa chùa ra í ơ em vào
Đôi người đàn, đôi em lý
Lý em hát, bớ giọng tính
Bớ lính tình tinh
Tính a giọng tình
Tình tình rằng i tính tinh ơi
Ơ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa, chùa mượn chiếu í i
Chiếu chùa ra í ơ em ngồi
Đôi người đàn, đôi em lý
Lý em hát, bớ giọng tính
Bớ lính tình tinh
Tính a giọng tình
Tình tình rằng i tính tinh ơi
Ơ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa, chùa mượn ấm í í
Ấm chùa ra í em pha trà
Đôi người đàn, đôi em lý
Lý em hát, bớ giọng tính
Bớ lính tình tinh
Tính a giọng tình
Tình tình rằng i tính tinh ơi
Ơ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa tay em thắp í ơ
Thắp tuần hương í em lên đèn
Đôi người cầu, đôi em khấn
Khấn em vái, bớ giọng tính
Bớ lính tình tinh
Tính a giọng tình
Tình tình rằng i tính tinh ơi
Ơ cầu là em đi khẩn cầu
Xem toàn bộ

PlayList Liên Quan

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Vào Chùa (Quan Họ Bắc Ninh)

Thúy Hường (NSƯT)

34,355

Vào Chùa (Dân Ca Quan Họ)

Quan họ Bắc Ninh

15,722