0:00
/
0:00
-->
320 kbps

Bài hát Yêu Không Ngừng Nghỉ / 爱无休止 (Nhất Dạ Tân Nương Ost) Beat - Vương Hân Như (Wang Xin Ru)

232,958

Lời bài hát: Yêu Không Ngừng Nghỉ / 爱无休止 (Nhất Dạ Tân Nương Ost) Beat

Ca sĩ: Vương Hân Như (Wang Xin Ru)


Pàn wǒ guī xiě xià nǐ de míngzì
Hūnshū yī zhǐ xún nǐ wǒ fēi mǎ jíchí
Qiānlǐ wài níngwàng nǐ fū rú níngzhī
Zhùdìng yào gūzhùyīzhì

Yǔ bùzhǐ wǎn jì dài zān lìshì
Shǒuhù zài cǐ rì yuè xīngchén kě zhèngshí
Yī kē xīn zhǐ yīn ài rú zuì rú chī
Xiāngsī rùgǔ nǐ kězhī

Yǒnghéng de ài lúnhuí zài shìjiān yǒng wú xiūzhǐ
Lián xīn shízhǐ shùnjiān měilì de jiāozhī
Yǒnghéng de ài chuānyuèle qiānnián yǒng wú xiūzhǐ
Dié wǔ piānpiān zǎoyǐ bùgù shēngsǐ

Yǔ bùzhǐ wǎn jì dài zān lìshì
Shǒuhù zài cǐ rì yuè xīngchén kě zhèngshí
Yī kē xīn zhǐ yīn ài rú zuì rú chī
Xiāngsī rùgǔ nǐ kězhī

Yǒnghéng de ài lúnhuí zài shìjiān yǒng wú xiūzhǐ
Lián xīn shízhǐ shùnjiān měilì de jiāozhī
Yǒnghéng de ài chuānyuèle qiānnián yǒng wú xiūzhǐ
Dié wǔ piānpiān zǎoyǐ bùgù shēngsǐ

Yǒnghéng de ài lúnhuí zài shìjiān yǒng wú xiūzhǐ
Zònghéng qiān bàn rúyuàn bǐyì gòng lián zhī
Yǒnghéng de ài chuānyuèle qiānnián yǒng wú xiūzhǐ
Miánmián qíngshǐ luòkuǎn shēngshēngshìshì
Xem toàn bộ