0:00
/
0:00
-->
320 kbps

Bài hát Lý Con Ngựa (Dân Ca Trung Bộ) - Đào Đức

75,040

Lời bài hát: Lý Con Ngựa (Dân Ca Trung Bộ)

Ca sĩ: Đào Đức


Bài hát: Lý Con Ngựa (Dân Ca Trung Bộ) - Đào Đức

Con ngứa ngựa ô, con ngứa ngựa ô
ma la ô có chứng, má lá nổi lăn loàn
hỡi bạn chung tình ơi! Nó có chứng lăn loàn

Ma la yến yện lên, ma la yến yện lên
Má lá lên một cái, nó cốc một cái
té xuống một cái, nó mới đá một cái ,nó đâu cha chả
yên ta lên cái nữa, yên quất một roi
yên gò cương lại, tình tang nỏn tính
tính tang nỏn tang tình, mà là hảy hay bạn ,hỡi bạn!
chung tình ơi, ớ lá hay rằng hay

Con ngứa ngựa ô, con ngứa ngựa ô
ma la ô yên khấu, má lá khẩu kêu bạn
Hỡi bạn chung tình ơi , má lá khẩu kêu bạn

Ma la dấy dầy thương, ma la dấy dầy thương
Má lá thương bình bạc , lục lạc đồng đen
Cái dây cương tím , cái lá *** trắng
Tấn tấn đưa nàng ,tình tang nỏn tính
tính tang nỏn tang tình, mà là đứa đưa nàng, hỡi bạn!
chung tình ơi , ớ lá dinh dzề dinh
Xem toàn bộ